Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2014

inxs
3361 bab5 500

October 15 2014

2999 6bc7
Reposted fromLittleJack LittleJack

October 12 2014

inxs
4947 d56b
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy

October 11 2014

inxs

Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec. 
— Marek Hłasko
inxs
People are afraid of themselves, of their own reality; their feelings most of all. People talk about how great love is, but that’s bullshit. Love hurts. Feelings are disturbing. People are taught that pain is evil and dangerous. How can they deal with love if they’re afraid to feel? Pain is meant to wake us up. People try to hide their pain. But they’re wrong. Pain is something to carry, like a radio. You feel your strength in the experience of pain. It’s all in how you carry it. That’s what matters. Pain is a feeling. Your feelings are a part of you. Your own reality. If you feel ashamed of them, and hide them, you’re letting society destroy your reality. You should stand up for your right to feel your pain.
— Jim Morrison
Reposted fromerial erial viacaramelsanddebris caramelsanddebris
inxs
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
inxs
inxs
1153 850c
Reposted frommisza misza viaLittleJack LittleJack
6856 e1a9
Reposted fromnikotyna nikotyna viaLittleJack LittleJack
inxs
9899 9648
Reposted fromcarly carly viaLittleJack LittleJack
inxs
5432 e4d4
Reposted fromLittleJack LittleJack
5426 cb80 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
inxs
8178 3066
Reposted fromLittleJack LittleJack

August 16 2014

inxs
"Wszystkie jesteśmy przepełnione tęsknotą za dzikością. Nie ma na nią żadnego kulturowego antidotum. Nauczono nas wstydzić się takich pragnień. Zapuszczałyśmy długie włosy, by zasłonić nimi swoje uczucia. Ale cień Dzikiej Kobiety wciąż za nami podąża, dniem i nocą. Nieważne, gdzie jesteśmy, ten cień ma nieodmiennie cztery łapy".
— Biegnąca z wilkami C.P. Estes

June 16 2014

3927 ef01 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
5131 ea2a 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl